Spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik

Nasze Miejsce

zadzwoń 605 606 837 lub napisz do nas

Polityka prywatności

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kopernik”, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje, co następuje.

[Administrator, dane kontaktowe administratora, Inspektor Ochrony Danych]

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Matejki 94/96. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@smkopernik.pl, telefonicznie w godzinach pracy biura – sekretariat tel. 56 612-06-20, fax. 56 612-06-44 lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

Administrator danych ustanowił Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@smkopernik.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres Spółdzielni.

[Przetwarzanie danych, podstawa, cel i zakres]

Spółdzielnia przetwarza Pani/Pana dane w celu obsługi zgłoszenia skierowanego do Spółdzielni za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej, w zakresie przedstawienia informacji o aktualnej ofercie lokali sprzedawanych przez Spółdzielnię w ramach prowadzonych inwestycji. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) RODO.

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest ich udostępnienie Spółdzielni przez osobę, której one dotyczą. Zakres zbieranych danych to dane zwykłe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w celu wykonywania ciążących na nas czynności:

  • podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,
  • podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze.

Administrator danych nie będzie przekazywał posiadanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

[Pani/Pana uprawnienia]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania.

Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[Pliki cookies]

Administrator korzysta z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na stronach internetowych należących do Spółdzielni (profilowanie w celach marketingowych). Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika stron internetowych należących do Spółdzielni lub urządzeniu mobilnym tego użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronach Spółdzielni oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika danej strony internetowej. Użytkownik stron internetowych należących do Spółdzielni może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

[Usługa Google Analytics]

Administrator korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się pod na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, użytkownik stron internetowych należących do Spółdzielni może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.